موبایل

تکنولوژی

بررسی کوتاه ستاره جدید شورولت chevrolet corvette z06 grandsport

بررسی کوتاه ستاره جدید شورولت chevrolet corvette z06 grandsport کوروت گرند اسپرت نیز همانند نمونه‌ی استاندارد کوروت از پیشرانه‌ی هشت سیلندر و ۶.۲...

عکس

توریسم

سرگرمی